Har du
spørgsmål?
Så kontakt os på tlf. 57 83 55 66

Erstatningssager

Vi har stor erfaring i at hjælpe vores patienter med at indhente erstatninger fra forsikringsselskaber eller andre efter skader. Derudover har vi også hjulpet flere patienter med at klage over og søge erstatning for fejlbehandlinger hos deres tidligere tandlæge. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for hjælp til at søge erstatning. 

 

Hvad er en erstatningssag? 

Hvis du har pådraget dig en skade under konsultation eller behandling hos tandlægen har du mulighed for at søge om erstatning og på den måde få godtgørelse for udgifter forbundet med skaden. 

Skaden eller sygdommen kan både være opstået i forbindelse med behandling hos tandlægen eller på grund af manglende behandling ud fra tandlægens vurdering. 

 

Hvornår har jeg mulighed for at søge erstatning? 

Du kan søge om at få økonomisk erstatning, hvis du har fået en skade i forbindelse med et besøg hos tandlægen. Det er dog en forudsætning, at skaden enten skal være sket som følge af en behandling eller ved mangel på behandling ud fra tandlægens vurdering. 

En erstatningssag bliver vurderet ud fra om én af følgende regler er opfyldt: 

  • Apparaturreglen: Hvis det vurderes, at skaden er sket på grund af svigtende udstyr eller udstyr med fejl. 
  • Specialistreglen: Her vurderes det hvordan en specialist ville have behandlet og hvorvidt, om der er brugt den bedst mulige behandling i situationen. Ville en specialist have behandlet anderledes har du krav på erstatning. 
  • Rimelighedsreglen: Denne regel giver krav på erstatning for komplikationer eller skader, der er mere omfattende end hvad man som patient med rimelighed kan tåle. 

 

Hvad kan jeg få erstatning for? 

Pådrager du dig en skade  i forbindelse med konsultation, behandling eller manglende behandling ud fra tandlægens vurdering, kan du søge økonomisk erstatning for følgende: 

  • Udgifter til udbedring af skaden, for eksempel merudgifter til efterfølgende behandling
  • Andre udgifter, der er følger af skaden, for eksempel udgifter til medicin eller transport
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Varige mén
  • Svie eller smerte

Bestil tid i dag på 57 83 55 66 eller udfyld formularen, så ringer vi dig op:

    Erstatningssager